ହୁଅ | ଆମର ଦଳ - ଚେଙ୍ଗଡୁ ବାଇଶିସିଂ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋ।
page_banner

ଆମର ଦଳ |

Dr. Shi

ଶି

ବର୍ଷ 2015, ଡକ୍ଟର ଶି ଚାଙ୍ଗକିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏକ ଅଭିନବ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, କମ୍ପାନୀର ଆର ଆଣ୍ଡ ଡି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ​​|

Dr. Shi

ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ |

13 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପର R & D ସହିତ ଜଡିତ, API ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଏବଂ ହେଟେରୋସାଇକ୍ଲିକ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ବ technical ଷୟିକ ବିକାଶରେ ଭଲ |

Dr. Shi

ଜୁ କିଆଙ୍ଗ |

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ସେ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା |

Dr. Shi

ୱାଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ |

20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସିରିଜ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶରେ ଜଡିତ, ସମସ୍ତ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣ, ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା ଦଶହଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି |

Dr. Shi

ଟାଙ୍ଗ୍ ଫେଙ୍ଗ୍କିଙ୍ଗ୍ |

35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ, ସମୃଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା |ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଚିହ୍ନଟ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଏବଂ ଯା ify ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି |

Dr. Shi

ୟାଙ୍ଗ ଚେଙ୍ଗଚୁଆନ୍ |

ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର, କମ୍ପାନୀରେ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ |

Dr. Shi

Zhang ାଙ୍ଗ କଙ୍ଗ

ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଆତ୍ମା ​​ପାଇଛନ୍ତି |

Dr. Shi

ଜିଆଙ୍ଗ ଜୁଇନ୍ |

ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଦାଖଲ ଏବଂ ସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରୁହ |

Dr. Shi

ୱୁ ୟୁକ୍ସିଆଙ୍ଗ୍ |

ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂତନ ପି generation ଼ିର ପରୀକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁ |